Význam a členění účetních dokladů

– musí to být průkazný účetní záznam s určitými povinnými náležitostmi. Má formu písemnou (rukopis, psací stroj) a nebo technickou formu (např. elektrotechnický způsob, pomocí kterého můžeme doklad převést do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný.

v účetních dokladech se zaznamenávají:

a) hospodářské operace, které působí změny v majetkových složkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech účetní jednotky.

b) účetní operace, které vyplývají z techniky účetních zápisů, např. účetní převody při uzavírání účtů