Technický rozvoj

–          Zavádění nových, výkonnějších, efektivnějších, ekologičtějších a progresivnějších technologií je důležitou součástí konkurenčního boje. Nejde jen o samotné výrobní technologie. Firma vykonává i řadu podpůrných činností, které ji pomáhají dosáhnout úspěchu na trhu.

–          Vnitřní výzkum a vývoj je velmi drahý a většinou si ho mohou dovolit jen kapitálové silné firmy, které zaujímají ve svém oboru první či druhé místo na trhu. Pro ně je technický rozvoj nedílnou součástí každodenní práce, protože jinak riskují, že své postavení ztratí.

–          To však znamená, že menší firmy si mohou dovolit nezavádět nové technologie. Ty mají možnost takové technologie koupit již hotové třeba formou finančního leasingu, nebo mohou využít formu tzv. venturního(rizikového) kapitálu a tyto technologie sami vyvinout.

 

Výroba je základní fází hosp. procesu – základní proto, že pokud nevyrobíme, nemáme co rozdělovat, směňovat ani spotřebovávat. Výroba je hodnotvorný proces – při výrobě jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů nové hodnoty – statky a služby.

Úkolem přípravy výroby je vymyslet:

–          konstrukci samotného výrobku, včetně použitých materiálů

–          technologii výroby, včetně pracnosti(náročnosti na prac. čas strojů a lidí)

–          proces přípravy výrobku = inovace