Analytická evidence

– obsahuje podrobnější informace než syntetická evidence, které podnikatel potřebuje pro správné rozhodování a kontrolu své činnosti, pro zajištění ochrany majetku

– analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů materiálu na skladních kartách. Dále se analytická evidence vede podle osob hmotně odpovědných (správci skladů) a místa uložení (jednotlivé sklady).

– firma se může rozhodnout i pro další kritéria pro vedení analytické evidence. V praxi se často používá analytická evidence pro rozdělení pořizovací ceny:

a) rozdělení pořizovací ceny na cenu pořízení 111.1 + vedlejší náklady 111.2

b) rozdělení pořizovací ceny na cenu plánovanou (průměr z předchozího účetního období) 112.1 a odchylky od této ceny 112.2

c) rozdělení pořizovací ceny na plánovanou cenu pořízení 112.1 , odchylky 112.2 a vedlejší náklady 112.3