Syntetická evidence

– tvoří ji soustava účtů, na kterých zachycujeme stav a pohyb A, P, N, V pouze souhrnně, jen v peněžních jednotkách, účty tvořící syntetické evidence se nazývají účty syntetické