Nezaměstnanost

Vzniká ,pokud na trhu práce převyšuje nabídka zc poptávku firem

Rozlišujeme:

Nezaměstnanost dobrovolná – stát ji neřeší.lidé mají prac. Sílu,ale nechtějí ji vynakládat.

Nezaměstnanost nedobrovolná– stát ji řeší.lidé chtějí a potřebují pracovat,ale nemohou práci sehnat.

  • Aktivní opatření – podpora vzniku nových prac.míst,zaměstnávání absolventů škol,daňové úlevy při zaměstnávání postižených občanů apod.
  • Pasivní opatření- podpora v nezaměstnanosti ze státního rozpočtu

 

Příčiny nezaměstnanosti:

1.frikční nezaměstnanost – krátkodobá,při změně zml

2.strukturální – útlum určitých oborů v ekonomice (těžký průmysl apod.)

3.cyklická – ekonomika se vyvíjí v hosp. cyklech,v obd. Krize a sedla je vysoká nezaměstnanost

 

Díky změnám metodiky výpočtu HDP začínáme sčítat nejen statky a služby,které prošly legálním trhem,ale postupně začínáme počítat i :

  • Statky a služby,které si lidé ve sledovaném období vyráběli pro vlastní potřebu a spotřebu svých rodin a známých,tudíž neprošly vůbec trhem
  • Statky a služby,které prošly nelegálním trhem(tzv.černá a šedá ekonomika-úplatky a melouchaření-tedy nezdaněná práce a příjmy,do černé ekonomiky zařadíme příjmy z trestné činnosti,krádeži,nelegálních hazardních her,prodeje drog ,apod.)

 

Problémy související s vykazováním ekonomické výkonnosti

  • INFLACE

–    Záleží, v jakých cenách se údaje počítají

–    ekonomové rozlišují ceny:

a. Běžné (nominální) – tj. aktuální v daném roce, prostřednictvím těchto cen nelze ekonomické výsledky srovnávat, docházelo by ke zkreslení údajů

b. Stálé (reálné) – jeden rok se zvolí jako výchozí a všechny ostatní se cenově přepočítají

 

  • MEZINÁRODNÍ SROVNÁVÁNÍ

–    pro toto srovnávání se ukazatelé převádí na společný jmenovaný základ (Euro nebo Dolar) a vyjadřuje se na jednoho obyvatele

 

  • SKUTEČNÁ EKONOMICKÁ VÝKONNOST

–    HDP a HNP nejsou ideálním obrazem ekonomické výkonnosti, protože neměří všechny statky a služby, které byly v ekonomice za dané období vytvořeny

–    zachycují pouze ty, které vyprodukovala oficiální ekonomika, nezachycují např. statky a služby, které prošly nelegálním trhem (drogy, prostituce), mimotržní výměnu zboží a služeb, prodej opotřebovaného zboží (autobazary), meziprodukty aj.