Nevyfakturované dodávky zásob

– účtujeme v případě, že setříděním faktur a příjemek jsem zjistili, že k příjemce chybí faktura

– fakturu nahradíme VÚD a zaúčtujeme na účet 111/389

– při tvorbě dohadné položky se nesmí podhodnocovat závazky a náklady a nesmí se nadhodnocovat pohledávky a výnosy

– dohadné účty budou v účetnictví pouze na přechodnou dobu, jakmile máme PF zrušíme dohadnou položku

– DPH účtujeme teprve po obdržení skutečného daňového dokladu

dočasné snížení hodnoty materiálu pominulo => 191/559