Inventarizace zboží

– inventarizačními rozdíly u zboží podobně jako u zásob materiálu mohou být manka nebo přebytky. Úbytky zboží v rámci norem přirozeného úbytku a manka se účtují: manka a škody 549/132, přirozený úbytek zboží  504/132. Přebytek zboží se účtuje  132/648 , předpis náhrady za manko 335/648

– při inventarizaci musí být účet 131 stav k 31.12. zůstatek 0,-, pokud ne, musí se převést na účet 191-zboží na cestě

132 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit na inventurní soupis zásob, když ne, jedná se o přebytek či manko.

 

Některá další účtování

Nedošlá zásilka            139/131

Příjem zboží na sklad   132/131

Nevyfakturovaná dodávka       131/389 →      PF za zboží      132/131

Dočasné snížení hodnoty zboží 559/196

Zrušení doč.snížení hodnoty zboží        196/659

Trvalé snížení hodnoty zboží                 549/132

Reklamace:      PF za zboží      131/321,   reklamace    315/131,    neuznaná reklamace 549/315

Zaslán dobropis na zboží    315,343/315,        zaslán dobropis na DPH   315/343

 

Reklamace při dodávkách materiálu

– při dodávkách materiálu mohou vzniknout určité nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem nebo přepravcem

– nesrovnalosti se mohou týkat množství a jakosti dodaného materiálu, početních chyb ve fakturách i cen, za které byl materiál fakturován

– odběratel uplatňuje své nároky vůči druhému partnerovi, což označujeme jako reklamaci

– reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem nebo přepravcem 315/321

– reklamační nárok může být dodavatelem uznán 111/315 a vypořádán nebo odmítnut.