ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

– seznam živností v daném územním obvodě

– evidence všech ŽL a KL

– vyhotovuje jej každý ŽÚ

– každý, kdo dokáže právní zájem, může do něj nahlédnout (veřejná a neveřejná část)

– má evidenční charakter, neboť zápisy se v něm nezakládají na způsobilosti mít práva a povinnosti

Živnostenský úřad

– funkce evidenční, kontrolní, informační

– provádí živnostenskou kontrolu, provádějí ji v rámci své působnosti, přičemž zákon stanoví, co lze být

kontrolováno, sledují, zda a jak jsou plněn povinnosti stanovené ŽZ

Živnostenská společenstva

jsou sdružením podnikatelů v určitém oboru nebo živnosti na vymezeném území

– přispívají k řádnému provozování živnosti

– hájí a podporují společné zájmy podnikatelů, jež jsou členy společenstva

– ŽÚ mají povinnost vydat informace na požádání ŽS