Prodej materiálu

– účetní jednotka prodává některý svůj materiál zejména tehdy, když se pro ni stane nepotřebným

– materiál bude prodáván za smluvní cenu, k níž bude připočteno DPH

– fakturovaná částka za prodaný materiál je pohledávkou za odběratelem, smluvní cena prodaného materiálu výnosem na účtu 642 – Tržby z prodeje materiálu a účtované DPH závazkem vůči FÚ.

– prodejem materiálu dochází ještě k jeho úbytku na účtě 112 – Materiál na skladě, který se promítne v nákladech a bude zaúčtován na vrub účtu 542 – Prodaný materiál.

PF tržby za prodaný materiál             311/642, 343