Kniha závazků a pohledávek

–   Kniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnosti zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské činnosti.

Kniha faktur vydaných a přijatých

–   Základem evidence pohledávek a závazků u všech podnikatelů bude kniha přijatých a vydaných fa, ve které bude soustředěna evidence pohledávek a závazků z běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi podnikateli.

–   Na tuto knihu budou kladeny největší nároky, proto tato kniha musí obsahovat přinejmenším tyto informace:

– oddělené sledování jednotlivých pohledávek a závazků podložených účetními doklady

– označení dokladů

– datum vzniku pohledávek, resp. Závazků

– částku

– datum splatnosti a způsob úhrady

– identifikační údaje pro spárování pohledávky či závazku a platby

– předmět dodávky či služby

 

Ostatní pohledávky a závazky

Zvláštní knihu pohledávek a závazků je možné zřídit pro neobchodní pohledávky a závazky. Jedná se o evidenci:

– poskytnutých a přijatých bankovních úvěrů

– závazků, popř. pohledávek k FÚ

– pohledávek k zaměstnancům