Zásoby

– charakteristickým znakem je, že se při koloběhu majetkových složek jednorázově spotřebovávají nebo z příslušné činnosti získávají. Je to věcná forma oběžného majetku

– obchodní marži si určuje obchodní podnik sám, aby uhradil náklady spojené s obchodní činností (nájemné, mzdy prodavačů, odpisy dlouhodobého majetku, spotřeba energie aj.) a vytvořil zisk. Je obvykle určena procentem z pořizovací ceny zboží.

 

Zásoby

nakupované – materiál (základní suroviny – stavební hmoty, kov, dřevo, kůže,…)

– pomocné materiály – barvy, mořidla, maziva

– obaly – plechovky, kartóny, plasty

– pohonné hmoty- nafta, benzin

– drobné nářadí – šroubováky, klíče, vrtáky, přípravky

– kancelářské potřeby – papíry, tužky, pásky, šanony

– čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

vlastní výroby – nedokončená výroba –rozpracovaný stav, který nelze prodat

polotovary – rozpracovaný stav který lze prodat

hotové výrobky – hotové výrobky které firma připravuje k prodeji

zboží – vše co je nakoupené za účelem prodeje

zvířata – specifický druh zásob pro zemědělskou výrobu

 

Oceňování zásob

1)      Nákup – pořizovací cena → cena pořízení + vedlejší náklady pořízení

2)      Bezúplatně (vklady) – reprodukční pořizovací cena (odhad) → znalecký posudek (odborný odhad)

3)      Vlastní činností – ocenění vlastními náklady (účtuje se aktivace 62) → součet nákladů