Sazby daně

Základní sazba – 20% ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby

Snížená sazba – 10% ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby (potraviny, živá zvířata, voda, dětské pleny, knihy, noviny, úprava a rozvoz vody, hromadná pravidelná doprava cestujících, kulturní činnosti)

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  • Poštovní služby
  • Rozhlasové a televizní vysílání
  • Finanční činnosti (poskytování úvěrů,směnárenská činnost,správa CP)
  • Pojišťovací činnosti
  • Převod a nájem pozemků,staveb,bytů a nebytových prostor,nájem dalších zařízení
  • Výchova a vzdělávání
  • Zdravotnické služby
  • Sociální pomoc
  • Loterie a podobné hry
  • Poskytování služeb veřejnoprávními institucemi nebo dobročinnými organizacemi na ochranu dětí a mládeže,duchovní péči,sport a tělesnou výchovu,kulturní služby)