DRUŽSTVA

Je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských,

sociálních a jiných potřeb svých členů

Družstvo může založit nejméně:

a) 5 FO

b) 2PO

Základní kapitál – 50 000,-

Vytvoření družstva

1. Založení – na ustanovující členské schůzi je určena výše ZK, jsou schváleny stanovy a zvoleno představenstvo a

kontrolní komise

2. Vznik – dnem zápisu do OR

V družstvu je povinně založen nedělitelný fond (rezervní fond)

rozdělení zisku – podle výše splacených vkladů

členové družstva za závazky neručí

Orgány družstva

1. Členská schůze – nejvyšší orgán, tvoří je všichni členové

2. Představenstvo – statutární orgán, ze svého středu si členové představenstva vybírají předsedu družstva

3.Kontrolní komise – dohlíží na činnost družstva