Přednosti DPH

  1. Všeobecnost zdanění (vztahuje se na všechny co podnikají)
  2. Zdanění spotřeby (spotřebováváš méně – méně zaplatíš do státního rozpočtu)
  3. Z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota,kterou sám k výrobku přidal
  4. Daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby ke spotřebiteli,omezuje možnosti daňových úniků
  5. Sbližujeme se s daňovými systémy v EU

DPH vybírají

  • Finanční úřady – v tuzemsku a při obchodech v rámci EU
  • Celnice – při dovozu z nečlenských zemí EU

Postup přiznání a odvodu DPH

Po ukončení zdaňovacího obd.(čtvrt roku,měsíce) musí plátce podat na fin.úřadě daňové přiznání,kde uvede zdanitelná plnění přijatá (nakoupené zboží a služby) a součet daně na vstupu, kterou má nárok nechat si od fin.úřadu vrátit.Pak uvede zdanitelná plnění uskutečněná (svůj prodej zboží a služeb) a součet daně na výstupu,který je povinen odvést fin.úřadu.Rozdílem daně na vstupu a daně na výstupu vypočítáme skutečně placenou částku.