Reklamace při dodávkách materiálu

– při dodávkách materiálu mohou vzniknout určité nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem nebo přepravcem

– nesrovnalosti se mohou týkat množství a jakosti dodaného materiálu, početních chyb ve fakturách i cen, za které byl materiál fakturován

– odběratel uplatňuje své nároky vůči druhému partnerovi, což označujeme jako reklamaci

– reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem nebo přepravcem 315/321

– reklamační nárok může být dodavatelem uznán 111/315 a vypořádán nebo odmítnut.

 

Koloběh majetku

– dlouhodobý majetek si podržuje svou podobu, používáním se většinou opotřebovává a na hospodářské činnosti se podílí delší dobu.

oběžný majetek naopak neustále mění svou formu, jeho koloběh má ve výrobním podniku tyto části:
1. Nákup materiálu
– za hotové (dochází k přeměně peněžních prostředků v zásobu materiálu) nebo na fakturu (vzniká závazek podnikateli u dodavatele, který se vyrovná po zaplacení).
2. Výroba – dochází ke spotřebě materiálu a vzniku dalších nákladů (spotřebované mzdy, energie apod.), výsledkem výroby jsou výrobky, které se prodávají.
3. Prodej – za hotové (dochází ke směně výrobků ze peněžní prostředky) nebo na fakturu (vzniká pohledávka za odběratelem). Za peněžní prostředky se nakupuje materiál a celý proces se opakuje.