Syntetická a analytická evidence zboží

Ke zboží se používá syntetická evidence pomocí těchto účtů: 131 pořízení zboží, 132 zboží na skladě a v prodejnách a 139 zboží na cestě

Analytické účty k účtu 132 Zboží na skladě a v prodejnách

– je důležité, aby maloobchod věděl, v jaké prodejní ceně má zásoby zboží na prodejně, pro tento účel je vhodné při oceňování a účtování zboží použít variantu, jejíž podstata spočívá v rozdělení pořizovací ceny na cenu prodejní a oceňovací rozdíl (tj. marže + DPH)

– používají se 2 analytické účty: 132.1zboží na skladě a v prodejnách prodejní cena a 132.2 zboží na skladě a v prodejnách oceňovací rozdíly.