Uplatňování DPH při obchodu s nečlenskými státy EU

DPH při dovozu vybírají celnice. Celní hodnota zboží + clo + spotřební daň = základ DPH.

Pokud jako podnikatelé zboží vyvážíte mimo EU – daň z přidané hodnoty v ČR neplatíte.Při kontrole z fin.úřadu se však musí prokázat,že dané zboží bylo doopravdy exportováno a to platným celním dokladem.Anglicky DPH Value Added Tax (VAT)

DPH je významným cenotvorným činitelem a dobrá znalost zákona o této dani je nutnou podmínkou pro každého,kdo chce úspěšně prodávat.

Specifická je situace u neobchodního zboží – pokud si u nás v ČR koupí turista z nečlenských států EU pro os. potřebu a vyváží jej ze země a jeho nákup přesáhne určitý limit ( dle novely zákona o DPH 2000 Kč ) a na hranicích si nechá na paragon potvrdit vývoz ze země,DPH mu bude vráceno.Nemusí tedy ve své zemí DPH platit – má ho levnější.