Koloběh majetku

– dlouhodobý majetek si podržuje svou podobu, používáním se většinou opotřebovává a na hospodářské činnosti se podílí delší dobu.

oběžný majetek naopak neustále mění svou formu, jeho koloběh má ve výrobním podniku tyto části:
1. Nákup materiálu
– za hotové (dochází k přeměně peněžních prostředků v zásobu materiálu) nebo na fakturu (vzniká závazek podnikateli u dodavatele, který se vyrovná po zaplacení).
2. Výroba – dochází ke spotřebě materiálu a vzniku dalších nákladů (spotřebované mzdy, energie apod.), výsledkem výroby jsou výrobky, které se prodávají.
3. Prodej – za hotové (dochází ke směně výrobků ze peněžní prostředky) nebo na fakturu (vzniká pohledávka za odběratelem). Za peněžní prostředky se nakupuje materiál a celý proces se opakuje.

 

Právní úprava účetní dokumentace

účetní záznam = data, která jsou nositeli informací o stavu a pohybu majetku a závazků, vlastního kapitálu, N, V, a HV. Zahrnuje prakticky veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí. Jednotlivé účetní doklady musejí na sebe navazovat. Předepisuje to zákon o účetnictví, že obsah účetního případu musí být prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů.

Mezi účetní písemnosti patří: účetní doklady, účetní knihy, účetní závěrkové a výroční zprávy, vnitropodnikové směrnice, jiné účetní písemnosti…