Oceňování a účtování zboží v maloobchodních prodejnách

– je důležité, aby maloobchod věděl, v jaké prodejní ceně má zásoby zboží na prodejně, pro tento účel je vhodné při oceňování a účtování zboží použít variantu, jejíž podstata spočívá v rozdělení pořizovací ceny na cenu prodejní a oceňovací rozdíl (tj. marže + DPH)

Postup při účtování zboží v maloobchodních organizacích

– používají se 2 analytické účty: 132.1zboží na skladě a v prodejnách prodejní cena a 132.2 zboží na skladě a v prodejnách oceňovací rozdíly. Tento oceňovací rozdíl zahrnuje marži a DPH (rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou)

PF nákup zboží ve fakturovaných cenách     131,343/321

Přírůstek zboží na prodejně v prodejní ceně  132.1/131

Přírůstek oceňování rozdílů (DPH+marže)   – 132.2/ -131

Úbytek prodaného zboží v prodejních cenách 504/132.1   (částka se rovná výši tržeb)

Úbytek oceňovacích rozdílů  -504/ – 132.2  (úbytek prodaného zboží v prodejní ceně * průměrné procento oceňovacích rozdílů)