Majetková a kapitálová výstavba podniku

Podnik můžeme přirovnat k živému organismu – aby byl schopen existovat, potřebuje fungující a spolupracující části. Teprve vzájemným propojením a skloubením všech dále uvedených částí vznikne nová kvalita – zdravý.

 

Management – řízení firmy

DM a technický rozvoj – abychom měli kde a na čem vyrábět, inovace výrobků

Zásobování a logistika – z čeho vyrábět

Výroba – zorganizovat samotnou výrobu

Marketing, prodej – komu prodat

Ek.systém, účetnictví – účetnictví, daně, spočítat, co nám to vynese

Personalistika – kdo to vyrobí, kdo bude pracovníky řídit

 

Uvedené podnikové subsystémy můžeme také nazývat podnikovými funkcemi.

 

Druhy podniků podle zaměření:

-výrobní

-poskytování služeb

 

Podniková ekonomika

Zakládání podniku

Před založením podniku musíme zvážit tyto otázky:

Co a pro koho budeme vyrábět?- zde musíme vycházet z poznatků marketingu, který vám pomůže najít toho správného zákazníka a výrobek

Jakou zvolíme cenovou strategii a formu distribuce? – typický úkol pro marketing

Musíme zvážit potřebu výrobních faktorů – práce, přír.zdrojů a kapitálu

Musíme se rozhodnout pro velikost našeho trhu(trh regionální, národní, mezinárodní) a zvážit rizika vnějších vlivů na naše podnikání

Nejdůležitější výstup podnikatelova snažení o řešení ek. stránky jeho podnikání je zakladatelský rozpočet.

Zakladatelský rozpočet

–          skládá se ze 2 základních částí:

1) rozpočet nákladů a výnosů (resp. příjmů a výdajů) – tímto rozpočtem získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připravovaného podnikání(velikost zisku)

2) rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu(potřebného majetku firmy) a zdrojů jeho krytí(vlastní a cizí zdroje)

 

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Podnik můžeme přirovnat k živému organismu – aby byl schopen existovat, potřebuje fungující a spolupracující části. Teprve vzájemným propojením a skloubením všech dále uvedených částí vznikne nová kvalita – zdravý.

 

Management – řízení firmy

DM a technický rozvoj – abychom měli kde a na čem vyrábět, inovace výrobků

Zásobování a logistika – z čeho vyrábět

Výroba – zorganizovat samotnou výrobu

Marketing, prodej – komu prodat

Ek.systém, účetnictví – účetnictví, daně, spočítat, co nám to vynese

Personalistika – kdo to vyrobí, kdo bude pracovníky řídit

 

Uvedené podnikové subsystémy můžeme také nazývat podnikovými funkcemi.