Funkce účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávaní informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

předmětem účetnictví je zaznamenávání pohybu Aktiv a Pasiv a Nákladů, Výnosů a s tím souvisejícího Hospodářského Výsledku.

 

Funkce účetnictví:    1) Poskytuje informace pro potřeby podnikatele – informace o HV…

2) Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů

3) Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – budoucí investice, obchody, rozšíření nebo likvidace firmy

4) Zjištění informací pro účely daňové – pro stanovení základu daně a tím i daňové povinnosti účetní jednotky

5) Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření