Nákup materiálu ze zahraničí

– je nutné přepočítat částku fakturovanou v cizí měně na Kč. Účetní jednotka může použít:

a) denní kurz – je to aktuální kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu

b) pevný kurz – kurz ČNB na začátku období, jehož délku si stanoví účetní jednotka sama ve vnitropodnikové směrnici a po tuto dobu bude tento kurz používat