Druhy rozvahy

a) zahajovací rozvaha : sestavuje se při založení podniku

b) počáteční rozvaha : sestavuje se na začátku účetního období, představuje majetek, který může podnik v následujícím období při své činnosti používat a měnit svoji formu

c) konečná rozvaha : sestavuje se na konci účetního období (případně při ukončení činnosti podniku), vyjadřuje stav majetku po uskutečnění hospodářské činnosti v daném účetním období