Obchodní rejstřík

– veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje PO a FO, jejichž obrat přesáhl

120 mil. Kč

– je veden rejstříkovým soudem u krajského obchodního soudu (KOS)

– subjekt, který je zde zapsán, musí vést účetnictví

– údaje: 1. obch. Jméno; 2. IČ; 3. Předmět podnikání; 4. Právní forma (a. s. …), statutární orgán,

5. Jméno prokuristy + bydliště; 6. Vklad a další náležitosti

Cíle podnikání

– dlouhodobá ziskovost souvisí s dobrou finanční situací (trvalá existence podniku)

Faktory zajišťující dlouhodobou ziskovost

dobrý sociální program

– zvýšení vlivu v regionu

– ochrana životního prostředí

– urychlený vývoj nových výrobků a služeb

– zvýšení podílu firmy na trhu a otevírání nových trhů

– dosahování dobrého jména podniku a jeho stability na

trhu

– udržení kvalifikovaných pracovníků i v případě snížení

Výroby

FORMY PODNIKÁNÍ

a) živnostenské podnikání (podniky jednotlivce)

b) obchodní společnosti (společné podnikání)

c) družstva (majetek družstevníků) – bytová, zemědělská

d) státní organizace (vlastní je stát)

 

1. hospodářské – strategicky orientované podniky, nejsou vhodné v soukromém vlastnictví, zisková

činnost, princip samofinancování, zisk do státního rozpočtu

2. rozpočtové – neprodukují zisk, naplánované příjmy a výdaje, státní rozpočet (obrana, úředníci)

3. příspěvkové – produkují určitý zisk, nestačí pokrýt náklady, stát musí zbytek dotovat (školy, muzea,

divadla, kina)

 

Funkce účetnictví

Účetnictví je písemné zaznamenávaní informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

předmětem účetnictví je zaznamenávání pohybu Aktiv a Pasiv a Nákladů, Výnosů a s tím souvisejícího Hospodářského Výsledku.

 

Funkce účetnictví:    1) Poskytuje informace pro potřeby podnikatele – informace o HV…

2) Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů

3) Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – budoucí investice, obchody, rozšíření nebo likvidace firmy

4) Zjištění informací pro účely daňové – pro stanovení základu daně a tím i daňové povinnosti účetní jednotky

5) Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření