Evidence a reprodukce DM

– Evidence slouží pro: – kontrolu majetku – inventarizaci

– odepisování majetku – účetnictví, daně

– přehled o finanční hodnotě firmy

– úhrady škod na majetku pojišťovnou

Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. Povinně karta musí obsahovat inventární číslo přidělené DM, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy popř. pokud chce firma vést odlišné účetní odpisy.

Při pořízení vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.

Reprodukce DM

– DM se opotřebovává morálně a fyzicky. Abychom redukovali fyzické opotřebení , DM potřebuje údržbu a opravy. Bezbranní nejsme ani proti morálnímu opotřebení DM. Plánovitě můžeme při větších opravách a generálních opravách nahrazovat zákl. moduly strojů modernějšími, u budov a staveb používat progresivní technologie a materiály.

– Reprodukci členíme: a) reprodukce prostá – stroj nahradíme strojem stejného výkonu

b) reprodukce rozšířená – stroj nahradíme strojem s vyšším výkonem

c) reprodukce zúžená – stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec