Problémy související s vykazováním ekonomické výkonnosti

  • INFLACE

–    Záleží, v jakých cenách se údaje počítají

–    ekonomové rozlišují ceny:

a. Běžné (nominální) – tj. aktuální v daném roce, prostřednictvím těchto cen nelze ekonomické výsledky srovnávat, docházelo by ke zkreslení údajů

b. Stálé (reálné) – jeden rok se zvolí jako výchozí a všechny ostatní se cenově přepočítají

 

  • MEZINÁRODNÍ SROVNÁVÁNÍ

–    pro toto srovnávání se ukazatelé převádí na společný jmenovaný základ (Euro nebo Dolar) a vyjadřuje se na jednoho obyvatele

 

  • SKUTEČNÁ EKONOMICKÁ VÝKONNOST

–    HDP a HNP nejsou ideálním obrazem ekonomické výkonnosti, protože neměří všechny statky a služby, které byly v ekonomice za dané období vytvořeny

–    zachycují pouze ty, které vyprodukovala oficiální ekonomika, nezachycují např. statky a služby, které prošly nelegálním trhem (drogy, prostituce), mimotržní výměnu zboží a služeb, prodej opotřebovaného zboží (autobazary), meziprodukty aj.