Spotřební daň

Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit(zboží,které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě  na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu (jako je tomu například u pohonných hmot) nebo snížit prodávané množství škodlivého zboží (tabák,alkohol)

Předmětem spotřební daně jsou vEU vyrobené nebo do EU dovezené

  • Minerální oleje
  • Líh a lihoviny
  • Pivo
  • Víno
  • Tabákové výrobky

Zdaňovací období spotřební daně je jeden měsíc.

Plátci spotřební daně jsou nejen výrobci u tuzemské produkce a dovozci při dovozu z nečlenských zemí EU,ale i provozovatelé daňových skladů. Poplatníci jsou všichni, kdo tyto výrobky kupují pro vlastní spotřebu.

Sazby daně jsou stanovený samostatně pro každý druh výrobku v závislosti na měrných jednotkách. Velikost spotřební daně není závislá na ceně výrobku. I spotřební daň je významným cenotvorným činitelem

 

Spotřební daň uvedené výrobky prodražuje,přesto jsou stále kupované.Spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH.(Př. Spotřební daň na litr čistého alkoholu je 265 Kč, vypočítejte spot. Daň půl litrové láhve 40% alkoholu = 265*0,5*0,4 = 53 Kč)

Nové daně pro životní prostředí

  • Daň ze zemního plynu
  • Daň z pevných paliv
  • Daň z elektřiny

Správu všech těchto daní vykonávají celní orgány.Plátci těchto daní jsou dodavatelé, kteří na daňovém území (ČR) dodají uvedené energie konečným spotřebitelům. Poplatníci jsou koneční spotřebitelé, kteří zaplatí daň v ceně dodané energie.Zdaňovací období je kalendářní měsíc.Sazby u jednotlivých daní jsou pevně dány zákonem ve vztahu k fyzikálním jednotkám dodaných energií, jsou tedy nezávislé na ceně energií.