Sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění – toto pojištění spravují zdravotní pojišťovny a hradí z něj lékařům jejich práci a léky. Za děti, studenty, ženy na mateřské, vojáky základní služby, registrované nezaměstnané a důchodce platí toto pojištění zdravotním pojišťovnám stát ze státního rozpočtu. Ostatní, i když nepracují, si musí toto pojištění sami platit alespoň v základní zákonem stanovené výši

Sociální zabezpečení – tyto příjmy spravuje státní instituce správa sociálního zabezpečení. Toto pojištění se člení na tři části:

  • Nemocenské pojištění – jsou z něj hrazeny nemocenské dávky (když je pracovník nemocný a nemá příjmy, aby rodina měla z čeho žít)
  • Důchodové pojištění – jsou z něj vypláceny důchody (starobní, vdovské, sirotčí, invalidní apod.)
  • Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – z něj stát vyplácí podpory v nezaměstnanosti a financuje aktivní opatření boje s nezaměstnaností (rekvalifikace, finanční podpora vytváření nových pracovních míst, regionální programy v nejvíce postižených oblastech apod.)

Povinně si musí každý pracovník hradit důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění platí dobrovolně. Nemocenské dávky jsou značně limitované. Pracovník,který má běžný příjem 30000Kč, v případě delší nemoci dostává necelou polovinu této částky ve formě nemocenských dávek měsíčně.