Úvěrové účty

–          při financování svých potřeb nevystačí účetní jednotky s peněžními prostředky vlastních zdrojů, proto využívají často cizí zdroje krytí, to jsou úvěry

–          banka připisuje povolené úvěry zpravidla na běžný účet, u některých proplácí banka dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěru

–          úvěry se splácejí z prostředků běžného účtu

–          účtujeme na základě VzÚÚ

 

Druhy úvěrů :

–          krátkodobé – jsou poskytnuté na dobu jednoho roku a kratší, jsou evidovány na účtu 231- krátkodobé bankovní úvěry

–          dlouhodobé – jejich splatnost je delší než jeden rok, účtujeme o nich na účtu 461-bankovní úvěry

 

 

Peníze na cestě

–          pro účtování převodu peněz mezi bankovními (úvěrovými) účty je potřeba dvou výpisů

–          v případě že má účetní jednotka jen jeden výpis, musí použít účet 261 – peníze na cestě