Reklamace při dodávkách materiálu

– při dodávkách materiálu mohou vzniknout určité nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem nebo přepravcem

– nesrovnalosti se mohou týkat množství a jakosti dodaného materiálu, početních chyb ve fakturách i cen, za které byl materiál fakturován

– odběratel uplatňuje své nároky vůči druhému partnerovi, což označujeme jako reklamaci

– reklamační nárok se účtuje při jeho zjištění jako pohledávka za dodavatelem nebo přepravcem 315/321

– reklamační nárok může být dodavatelem uznán 111/315 a vypořádán nebo odmítnut.