Pořízení materiálu z jiného členského státu EU

čeká firma si sama vypočte DPH z přijaté dodávky a má povinnost tuto daň odvést finančnímu úřadu (349/343).

– v případě, že česká firma od prodávajícího z členského státu EU daňový doklad, bude mít zpravidla i nárok na odpočet daně (343/349)