Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je spojena s vlastnictvím nemovitosti (nikoliv jejím prodejem), jejím plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti evidovaný na katastrálním úřadě.

Zdaňovací období je kalendářní rok. Tato daň má dvě části:

  • Daň z pozemků – základem je cena pozemku dle vyhlášky a forma využívání pozemku u zemědělské půdy a lesů; u stavebních pozemků je to rozloha pozemku
  • Daň ze staveb – základem je půdorys nadzemní části stavby v m² a sazba závisí i na poloze stavby