Zdaňovací období

Pokud plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl obratu 2 000 000 Kč,má zdaňovací období čtvrtletní.Měl-li obrat od 2 000 000 Kč do 10 000 000 Kč,může si zvolit zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní.Pokud přesáhl obratem 10 000 000 Kč,má zdaňovací období měsíční.