Daň silniční

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti. Poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla. Výjimku tvoří případ, kdy firma rozhodne, že zc bude při výkonu své práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náhrady. V tom případě musí zml uhradit silniční daň.

Sazba daně

  • U osobních automobilů závisí na objemu válců v motoru
  • U nákladních automobilů závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav

Zdaňovací období je kalendářní rok, přičemž podnikatel může platit zálohy a do konce ledna následujícího roku je vyúčtovat.

Používá-li pro služební cestu své vozidlo zc, může podnikatel využít paušální denní sazbu daně (výhodné, pokud takto jede zc na služební cestu jednou nebo dvakrát do roka)