Bankovní účty

 • zřízení bankovního účtu je obvykle prvním krokem, kterým navazuje podnik spojení s bankou
 • je založen na smluvním základu – banka uzavírá s podnikem smlouvu o vedení účtu
 • banka požaduje po klientovi podpisový vzor osob, které jsou pověřeny vlastníkem bankovního účtu disponováním s jeho prostředky
 • o provedených platbách, starém a novém zůstatku zasílá banka podniku výpisy z účtů
 • peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá běžný účet
 • na běžný účet přicházejí běžně všechny příjmy podniku (úhrady od odběratelů…) a běžně se z něho provádí peněžní úhrady (dodavatelům, správě sociálního zabezpečení)
 • stav běžného účtu se neustále mění a podnik je o těchto změnách informován formou výpisu z účtu
 • ve výpise z účtu je uvedeno účtování z hlediska banky, tj. účtování opačné než v účetní jednotce
 • podle tohoto výpisu se také kontroluje stav příslušného bankovního účtu v účetnictví účetní jednotky
 • ke dni účetní závěrky zasílá banka účetní jednotce závěrečný výpis z účtu jako doklad k provedení inventarizace na bankovních účtech
 • banky zpravidla provádějí platby jen do výše zůstatku na běžném účtu
 • na běžném účtu se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky, tedy úroky z poskytnutých úvěrů i úroky z vkladových účtů
 • za poskytnutí úvěru platí účetní jednotka úroky (562)
 • od banky obdrží účetní jednotka úroky z vkladových účtů (662)
 • placené úroky jsou nákladem, přijaté úroky jsou výnosem
 • za vedení účtu si banka účtuje poplatky (568)

 

 

 

Druhy bankovních účtů :

 • vkladový účet : (běžný), zde má účetní jednotka peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti, zůstatek na tomto účtu je vždy aktivní
 • kontokorentní účet : – může mít i záporný zůstatek, protože banka na tomto účtu může poskytovat tzv. kontokorentní úvěr, v rozvaze se potom uvádí pasivní zůstatek jako poskytnutý bankovní úvěr v části pasiv
 • devizový účet : – zde jsou peněžní prostředky v cizích měnách, účetnictví se vede v domácí i zahraniční měně, používáme analytickou evidenci ke každé měně, cizí měna se přepočítává na českou měnu podle platného kurzu ČNB, může vzniknout kurzový rozdíl
 • terminovaný účet : – je zřízen na určitý termín