Bezhotovostní platební styk

Platební styk – je to peněžní vyjádření vzájemných dlužnických a věřitelských vztahů. Jeden subjekt (dlužník, odběratel) vystupuje jako plátce a druhý (věřitel, dodavatel) jako příjemce

Druhy platebního styku :

a)      hotovostní – s použitím peněz

b)       bezhotovostní – převod peněžních částek na bankovních účtech, je to převládající

a předností forma placení

 

Bezhotovostní platební styk :

–          uskutečňuje se na základě převodů na bankovní účet, úvěrových účtů, prostřednictvím směnek

–          peněžní prostředky na účtu u banky se evidují na účtu 221

–          účtujeme na základě BV a VzÚÚ