Právní úprava účetní dokumentace

účetní záznam = data, která jsou nositeli informací o stavu a pohybu majetku a závazků, vlastního kapitálu, N, V, a HV. Zahrnuje prakticky veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí. Jednotlivé účetní doklady musejí na sebe navazovat. Předepisuje to zákon o účetnictví, že obsah účetního případu musí být prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů.

Mezi účetní písemnosti patří: účetní doklady, účetní knihy, účetní závěrkové a výroční zprávy, vnitropodnikové směrnice, jiné účetní písemnosti…