Opravy účetních záznamů

– nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesrozumitelnosti, nesprávnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Opravy je třeba vést bez zbytečného odkladu aby bylo možno určit: osobu odpovědnou za provedení opravy, okamžik provedení opravy, obsah účetního záznamu.

oprava: přeškrtnutí tenkou čarou, aby původní zápis zůstal čitelný a do volného místa zápis správný + datum opravy a podpis osoby která opravu provedla

nesprávné opravy: přepisování, mazání, přelepování – původní zápis se stane nečitelným