Obraty a zůstatky na účtech

– během účetního období účtujeme peněžní částky na stranu MD nebo Dal účtů. Součet těchto peněžních částek, které jsme účtovali během účetního období bez počátečního stavu, nazýváme obrat. Součty částek na straně Má dáti představují obrat strany MD, součet částek na straně D je obratem strany Dal.

– koncem účetního období vypočítáváme konečné zůstatky (konečný stav) na účtech.

Konečný stav aktivního účtu = Počáteční stav + obrat strany MD – obrat strany Dal.

Konečný stav pasivního účtu = Počáteční stav + obrat strany Dal – obrat strany MD.