MARKETING a PRODEJ

V praxi bývají často chybně zaměňovány.

Marketing je komplexní široce pojatý proces – zahrnuje mnoho činností počínaje průzkumem potřeb zákazníků, aktivním ovlivňováním těchto potřeb(např. reklamou), poznáním konkurence, rozhodování o vývoji nových výrobků tyto potřeby uspokojujících, volba distribuční cesty výrobků k zákazníkovi a mnoho dalších.

Prodej je jen jedna z činností podniku, samotnou proceduru prodeje výrobku zákazníkovi, matematicky vyjádřeno je prodej podmnožinou ve velké množině marketingových činností.

Marketing není samostatná podniková funkce, musí prolínat všemi činnostmi podniku – investiční činností , zásobováním, vývojem a výrobou, personální činností, ekonomikou firmy.

Jinak se opravdu scvrkne na pouhý prodej a jeho podporu a jeho účinnost bude výrazně nižší.